John Major: Brexit uczyniłby Wielką Brytanię „małą”

Email Drukuj PDF

John Major, konserwatysta i premier Wielkiej Brytanii w latach 1990-1997, w artykule pt. Voting to leave will poison Europe and divide West, opublikowanym na łamach portalu telegraph.co.uk, przedstawia argumenty na rzecz pozostania swojego państwa w Unii Europejskiej. Zwraca uwagę na doniosłość czerwcowego głosowania, które o tym zdecyduje.

Major podkreśla dokonania Wielkiej Brytanii na polu ekonomii – przez około dwadzieścia lat udało się uzyskać status jednej z najlepszych gospodarek w Europie. Poza reformami wewnętrznymi zadecydowało o tym partycypowanie w projekcie ujednolicania rynku i (de)regulacji rozmaitych dziedzin handlu. Po drugie, istotna jest kwestia bezpieczeństwa. W niespokojnych czasach państwa zrzeszone w ramach Unii mają większą szansę sprostania wyzwaniu rzuconemu przez wrogie siły.

Autora tekstu zadowala obecny status Wielkiej Brytanii w UE: nie dołączyła bowiem do stref euro i Schengen (posiada więc własną walutę oraz kontrolę nad własnymi granicami), ma także mocny mandat do blokowania niekorzystnych zmian traktatowych. Bycie poza nią może pozbawić ją wpływu na dalszy rozwój tej organizacji.

W kolejnej części tekstu Major odpowiada na argumenty zwolenników Brexitu – jeden z nich jest zaś taki, że Wielka Brytania będzie mogła negocjować w relacjach bilateralnych preferencyjne warunki. Założony jest tutaj warunek, że to Unia potrzebuje bardziej brytyjskiego rynku niż na odwrót. Tymczasem 45 procent eksportu Zjednoczonego Królestwa trafia do państw zrzeszonych w UE, zaś w drugą stronę dostarcza się tylko 7 procent całkowitego eksportu.

Ponadto istnieje zagrożenie, że po ewentualnym wyjściu Wielka Brytania będzie spotykała się ze sceptycyzmem lub nawet z wrogością swoich opuszczonych partnerów, zaś negocjowanie nowych umów handlowych będzie trudniejsze niż wydaje się to optymistom. Dalej, istnieje, wedle Majora, poważne niebezpieczeństwo, że dyskusja na temat niepodległości poszczególnych krajów Zjednoczonego Królestwa wróci ze zdwojoną siłą. Na koniec, wyjście z Unii osłabi pozycję międzynarodową Wielkiej Brytanii, w tym relacje ze Stanami Zjednoczonymi.

Z drugiej strony należy pamiętać także o stratach, jakie poniesie Europa kontynentalna – polityk wymienia trzy główne: najszybciej rozwijającą się gospodarkę w UE, jeden z dwóch potencjałów nuklearnych oraz państwo o najdłuższej i najrozleglejszej polityce zagranicznej. W efekcie, pozycja Unii w stosunku do USA lub Chin zostanie osłabiona. Dlatego w podsumowaniu Major konstatuje, że 23 czerwca wybór może być fatalny, bo pomiędzy „Great Britain” lub „Little Britain”.

Źródło: http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/eureferendum/12199111/John-Major-Voti