Jochen Bittner („Die Zeit”): Wielka Brytania jest potrzebna Unii Europejskiej

Email Drukuj PDF

Publicysta „Die Zeit” Jochen Bittner w artykule pt. Britain, Don’t Leave the E.U., Only You Can Save It, opublikowanym na łamach portalu www.nytimes.com, zwraca się do Brytyjczyków przekonując ich, że Brexit nie leży w ich żywotnym interesie narodowym. Słowa te kieruje z pozycji byłego korespondenta w Brukseli, świadomego wszystkich ułomności instytucji Unii Europejskiej.

Bittner zwraca uwagę, że politycy brytyjscy osiągnęli sukces przez przekonanie partnerów z UE o konieczności zmian w Unii, dlatego nawet w Niemczech przestali być traktowani jako element antyeuropejski. Po drugie, odczarowali liczne obietnice bez pokrycia, składane przez europejskich polityków i urzędników. Jakie to obietnice?

Pierwszą jest fałszywa przyjaźń wobec poszczególnych członków, leniwa łagodność w kontekście coraz większych wyzwań o charakterze globalnym. Druga: „uroczyste ślubowanie spokoju i dobrobytu stanowiące podstawę euro” – publicysta uważa stworzenie wspólnej waluty za błąd, osłabiający zdolności gospodarcze Europy. Dalej, że wewnętrzne granice zostaną zniesione, zaś zewnętrzne wzmocnione – problem uchodźców definitywnie rozwiewa wątpliwości, czy postulat ten został zrealizowany. Po czwarte, że Unia Europejska będzie obszarem jednego prawodawstwa – w rzeczywistości prawie każde państwo członkowskie starało się je omijać lub łamać.

Te właśnie czynniki determinują, zdaniem publicysty, dynamiczny wzrost poparcia dla ugrupowań radykalnie prawicowych. To jest także właściwy moment, by Wielka Brytania włączyła się w budowanie nowych instytucji i ładu, na które Europa zasługuje. W kontekście słabnącej pozycji Francji, to właśnie Brytyjczycy, wespół z Niemcami, mogą podjąć się tego zadania. Bittner przedstawia trzy hiperbole, by wesprzeć swoje stanowisko: Churchill wyzwolił Europę, Thatcher dopięła projekt jednolitego rynku, zaś Blair powiększył go. Pokazują one, że w krytycznych momentach historii Europy, politycy brytyjscy byli w stanie działać na rzecz całego kontynentu.

W podsumowaniu publicysta zauważa, że potrzebujemy wspólnoty, w której to nie tylko Bruksela będzie żądała od poszczególnych członków reform, lecz także, że to państwa będą wymagały od Unii koniecznych zmian. „Nie zostawiajcie nas, Europejczyków, samych z Unią Europejską” – kończy Bittner.

Źródło: http://www.nytimes.com/2016/03/17/opinion/why-a-brexit-would-be-bad-for-britain.html