Ulrich Speck (Transatlantic Academy): Dlaczego Brexit to zła opcja

Email Drukuj PDF

„Po raz kolejny Wielka Brytania stoi przed koniecznością rewizji swojej wielkiej strategii. Poczucie dyskomfortu związanego z członkostwem w Unii Europejskiej doprowadziło do zastanowienia się nad dalszym uczestnictwem w tejże organizacji. Jednak jej opuszczenie byłoby wielkim błędem” – czytamy w artykule Ulricha Specka, związanego obecnie z Transatlantic Academy.

Jak wskazuje autor, przez ostatnie stulecia Wielka Brytania miała przed sobą dwie drogi – zaangażowanie się w geopolitykę kontynentalną lub dalsze budowanie imperium handlowego. Obecnie widzimy, że czasy imperium są już za nami, Stany Zjednoczone stały się decydującą potęgą globalną, a Wielka Brytania, poprzez tzw. „special relationship”, wybrała rolę młodszego partnera tychże.

Autor wskazuje także, że Wielka Brytania już raz opowiedziała się za pozostaniem poza europejskim procesem integracyjnym, jednak zarówno z powodów ekonomicznych jak i geopolitycznych, przystąpiła do Wspólnoty w roku 1973 i stała się filarem jej integracji.

Za ponownym wyborem opcji pozostania w Unii, zdaniem Specka, przemawiają trzy argumenty.

Po pierwsze, jak pisze autor, Unia przeżywa obecnie kolejną wielką transformację (ideę przewodnią wspólnego rynku zastępuje się ideą bytu politycznego). Opuszczenie Unii teraz oznaczałoby stracenie możliwości wpływania na jej kształt, a także stanie się bezpośrednim obiektem geopolityki tego jak i innych podmiotów.

Po drugie, chociaż Zjednoczone Królestwo pozostaje ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych (także w kontekście NATO), to jednak podejmowanie decyzji związanych z polityką zagraniczną Unii ma miejsce na comiesięcznych posiedzeniach ministrów spraw zagranicznych w Brukseli, a także na szczytach głów państw oraz szefów rządów państw członkowskich. Tzw. Brexit mógłby jedynie zaszkodzić relacjom WB-USA poprzez osłabienie lub wręcz zniwelowanie możliwości tego pierwszego podmiotu tworzenia odpowiednich koalicji wewnątrz Unii, przez co Wielka Brytania przestałaby być użyteczna Stanom Zjednoczonym.

Po trzecie, autor wskazuje, że Wielka Brytania nie jest już w stanie przetrwać sama na arenie międzynarodowej. „Brexit” oznaczałby nie tylko stracenie możliwości posługiwania się rękojmią, jaką jest Unia, ale także otwarcie się na ciosy ekonomiczne zarówno ze strony Stanów Zjednoczonych, jak i Chin.

Podsumowując, autor stoi na stanowisku, że jedynie utrzymanie, a także zwiększenie zaangażowania Wielkiej Brytanii w sprawy Unii Europejskiej może zapobiec marginalizacji tej pierwszej, a także osłabieniu tej drugiej.

 

Źródło: http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jan/03/brexit-bad-for-europe-and-britain-eu-referendum