Kemal Dervis: Dwie Europy - i co dalej?

Email Drukuj PDF

Kemal Dervis, były minister finansów Turcji (2001-2002), w swoim artykule pt. Two Europes in one stwierdza, że zmiany w renegocjacji warunków członkostwa Wielkiej Brytanii w UE są niezbędne. Co więcej, podkreśla on, że drogą Londynu w najbliższym czasie podąży wiele innych państw. Niemniej jednak konieczna jest chęć negocjacji i dobrej woli, która pozwoli działać dalej na zasadach wypracowanych przez kompromis. Autor podkreśla, że Cameron doskonale zdaje sobie z tego sprawę, zatem robienie z niego bojownika antyunijnego jest nie na miejscu.

Dervis podkreśla, że chęć negocjacji nie oznacza, iż Unia Europejska powinna natychmiast przystać na wszelkie rozwiązania proponowane przez Londyn. Konieczne jest wzajemne traktowanie się w ramach partnerskich, co automatycznie zablokuje możliwość traktowania jednej ze stron jako partnera niższej kategorii.

Kwestie, które powinny zostać poddane pod dyskusję, obracają się wokół zagadnień zmiany kształtu strefy euro, warunków integracji, budżetu, polityki fiskalnej oraz ministra finansów wspólnej waluty.

Wielka Brytania, która jest zdecydowanym przeciwnikiem strefy euro, nie chce, by w jakikolwiek sposób wywierano na nią nacisk w celu przystąpienia do niej. Dervis zdaje sobie doskonale z tego sprawę, dlatego twierdzi, że Unia powinna zrezygnować z tego typu działań. Zmniejszenie akcentowania konieczności przyłączenia się do strefy euro przez państwa znajdujące się poza nią może przyczynić się do unormowania stosunków na linii eurostrefa-reszta państw. Dervis twierdzi, że antagonizowanie krajów w tym aspekcie przyczynia się do utraty poczucia jedności przez kraje UE.

Niemniej jednak, Unia Europejska powinna zachować swoje podstawowe wartości, którymi się kieruje. Autor wymienia tu wolność, równość państw, tolerancję dla odmienności, świadomość poczucia wspólnoty. Jego zdaniem, integracja poszła w złą stronę – chęci unifikacji ponad dwudziestu organizmów państwowych w jedną federację, na co nigdy nie zgodzą się pozostałe kraje.

Podsumowując, Dervis stwierdza, że ten proces będzie długotrwały oraz problematyczny. Trzeba bowiem uzgodnić bardzo wiele szczegółów, które muszą zostać potwierdzone konsensusem. Zadanie, przed jakim stoi Europa w kontekście brytyjskiego referendum jest ogromne – należy przekuć je w sukces, który uwolni swobodę działania państw podług własnego interesu z uwzględnieniem tożsamości cywilizacyjnej państw Europy.

Opracował Mateusz Ambrożek

 

Źródło: http://www.brookings.edu/research/opinions/2015/11/10-europe-united-kingdom-eu-dervis