Živilė Vaicekauskaite (UNiwersytet Wileński): Czechy, Węgrzy, Szwedzi i Litwini wobec planu Camerona

Email Drukuj PDF

Živilė Vaicekauskaite, profesor Vilnius University, w artykule pt. European views on the UK’s renegotiation: Czech Republic, Hungary, Sweden, and Lithuania stwierdza, że sukces lub porażka planowanej przez Davida Camerona renegocjacji obecności Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej będą zależeć głównie od nastawienia pozostałych 27 państw. Tymczasem z raportu opublikowanego w 2014 r. jasno wynika, że niemal każde państwo UE domaga się renegocjacji warunków dla siebie samych. Oznacza to, iż David Cameron ma ogromną szansę wywarcia wpływu na Brukselę w swojej sprawie.

Zdaniem ekspertki, w każdym z państw opisanych w tekście panuje przekonanie o ważnej roli Wielkiej Brytanii w strukturach europejskich. Niemniej jednak, każde z nich inaczej postrzega czynniki mogące warunkować poprawę pozycji Londynu w UE.

Czesi widzą Wielką Brytanię jako naturalnego sojusznika w niemal każdej strategii własnego działania. Wyjście Londynu z UE oznaczałoby nie tylko utratę głosu poparcia dla interesów Pragi, ale także naruszyłoby naturalną równowagę sił pomiędzy tymi, którzy chcą większej integracji w ramach struktur, a tymi, którzy planują budowę Europy Ojczyzn.

Węgrzy mają pewne zastrzeżenia co do polityki prowadzonej przez Camerona. Tak samo jak Czesi, zgadzają się z tym, że wyjście Wielkiej Brytanii zachwieje spójnością kontynentu, jednak podkreślają, iż dla nich samych będzie to miało drugorzędne znaczenie. Naturalnymi sojusznikami Budapesztu są bowiem Niemcy oraz Austria. Węgrzy zdają sobie sprawę z faktu nieustannego parcia przez Londyn do zmiany postanowień traktatu z Lizbony, jednak uważają, że na dłuższą metę przyniosłoby to więcej problemów niż korzyści.

Szwecja ma podobne zdanie w sprawie renegocjacji co Węgrzy. Mimo wyrażanej sympatii wobec Londynu, Sztokholm nie zgadza się na zmianę najważniejszych postanowień traktatu. Nie wyraża natomiast sprzeciwu względem renegocjacji oddzielnych postanowień krajowych Wielkiej Brytanii.

Litwa jest natomiast całkowicie przeciwna jakimkolwiek zmianom na rzecz Wielkiej Brytanii. Wilno zwraca uwagę na wymierzenie ciosu przez Camerona w imigrantów zarobkowych na Wyspach. Na terenie Zjednoczonego Królestwa pracuje wielu Litwinów, którzy w przypadku renegocjacji umowy stowarzyszeniowej straciliby pracę. Litwa podkreśla konieczność solidarności pozostałych państw Unii w celu zapobieżenia wprowadzenia reform na zasadach ustalonych przez Londyn.

Opracował Mateusz Ambrożek

 

Źródło: http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2015/11/04/european-views-on-the-uks-renegotiation-the-czech-republic-hungary-sweden-and-lithuania/