Niall Ferguson (Oxford University): Degeneracja Europy

Email Drukuj PDF

Niall Ferguson, profesor historii Oxford University i Harvard University, w artykule pt. The degeneration of Europe stwierdza, że świat w XXI wieku mimo pozytywnego odbioru społecznego jest daleki od zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji ludziom na całym świecie. Ogromnym problemem jest wzrastająca fala populizmu w niemal każdym kraju Unii Europejskiej, a także wszechobecne problemy ekonomiczne, z którymi UE nie może sobie poradzić.

Europa nie jest co prawda obszarem, który nie rozwija się lub zmaga się z problemami destabilizacji wewnętrznej, ale na pewno nie powinna być wzorem do naśladowania dla innych państw. Brak miejsc pracy, zwłaszcza dla młodych ludzi oraz przyjmowanie imigrantów, zajmujących ich miejsca, stwarza w społeczeństwie widmo odrzucenia przez władze.

Na podstawie analizy dziejów Europy Ferguson wysnuwa spostrzeżenie, że nawet gdy reszta świata staje się coraz lepiej rozwinięta w aspekcie instytucjonalnym, my w Europie wydajemy się być coraz gorzej usposobieni do życia. Na to stwierdzenie składają się cztery aspekty: polityka państw europejskich zdaje się przyczyniać do powstawania ogromnych nierówności między pokoleniami, kraje Unii nadmiernie interweniują w poszczególne gospodarki, państwa Europy stają się coraz bardziej zbiurokratyzowane oraz postępuje degeneracja społeczeństwa obywatelskiego.

Zdaniem Fergusona, najłatwiejszym mechanizmem poprawy byłoby zlikwidowanie tych czterech źródeł kłopotów. Nie rozwiąże to jednak całkowicie problemu. Istnieją jeszcze dwie kwestie mentalne: odchodzenie od europejskich korzeni oraz wynikająca z tego fascynacja innymi kulturami. W tym ostatnim przypadku autor utożsamia islam z komunizmem, który na początku XX wieku przyciągał rzesze mas oraz robotników, widzących w nim narzędzie do poprawy swojego bytu.

Podsumowując, autor konkluduje, że Europa musi przede wszystkim uświadomić sobie istnienie tych palących kwestii. Konieczność naprawy jest związana z uświadomieniem sobie stanu faktycznego. Bez znajomości własnej choroby, Europa będzie jeszcze długi czas tkwiła w kryzysie, który może unicestwić do reszty łaciński charakter Europy.

Opracował Mateusz Ambrożek

 

Źródło: http://www.prospectmagazine.co.uk/features/the-degeneration-of-europe