Andrew Michta: Strukturalny problem Europy z imigracją

Email Drukuj PDF

Andrew Michta w artykule pt. Europe's immigration problem is structural na wstępie zauważa, że jedno z najważniejszych dokonań UE, czyli swobodny przepływ ludzi wewnątrz Unii, może zostać zniesiony w wyniku kryzysu uchodźców, z którym mamy obecnie do czynienia. Autor nazywa to imigracyjną „falą Schengen”.

Na czele opozycji w stosunku do planu przyjmowania uchodźców, skonstruowanego w szczególności przez Niemcy i Włochy, stoją Węgry, które podjęły się budowy muru z drutu kolczastego na granicy z Serbią. Viktor Orbán kryzys imigracyjny nazwał „niemieckim problemem”. Według autora, przesiedlenie imigrantów z przeciążonych Grecji, Włoch i Węgier w głąb Europy nie rozwiąże problemu. W świecie błyskawicznego przekazu medialnego i internetowego, do kolejnych utrudzonych zostanie przesłana wiadomość z obietnicą pomocy, co tylko zwiększy determinację tych ludzi, aby tutaj przybyć. Problem tkwi w tym, że w Europie wzrasta niechęć do przyjmowania kolejnej fali uchodźców. W poszczególnych krajach rośnie poparcie dla partii przeciwnych imigrantom. W najbardziej otwartych Niemczech zwiększyła się liczba ataków na przybyszów ze wschodu, w szczególności na schroniska skupiające tę nową grupę społeczną.

Porozumienie z Schengen określiło wspólne, zewnętrzne granice UE, ale nie przyjęto wówczas wspólnego, skutecznego mechanizmu ochrony granic, co podkreśla Guy Verhofstadt, przywódca liberałów w Parlamencie Europejskim. Dowodem na to, jak bezsilne w obecnej sytuacji są rządy poszczególnych krajów, są szturmy pociągów czy blokady ulic, organizowane przez imigrantów. Zdaniem autora, Europa boryka się teraz z poważnym i szybko rosnącym problemem bezpieczeństwa. Unia skupia się obecnie na usuwaniu bezpośrednich skutków w brakach regulacji prawnych i zabezpieczeń militarnych, zamiast zająć się rozwiązaniem źródła tego problemu imigracyjnego.

Jak dotąd, Europa przebrnęła przez kilka fal imigracyjnych. Początkowo napędzali je imigranci zarobkowi, a następnie uchodźcy, którzy szukali tutaj schronienia. Dopóki zewnętrzna granica Schengen nie zostanie dostatecznie zabezpieczona, a struktury instytucjonalne nie wprowadzą odpowiedniego mechanizmu zarządzania przybyszami z zewnątrz, wolny przepływ ludzi – jeden z najbardziej cenionych osiągnięć Europy, może stać się bezpośrednią ofiarą imigracyjnego kryzysu.

 

Źródło: http://www.the-american-interest.com/2015/09/04/europes-immigration-problem-is-structural/