David M. Slayton, Katarzyna Zysk: Gra o Arktykę

Email Drukuj PDF

David M. Slayton, pracownik Hoover Institution, i Katarzyna Zysk z Norwegian Defence University College opublikowali na portalu Fox News artykuł Why US must keep a close eye on Russia's plans for the Arctic, w którym stawiają tezę, że obecnie Arktyka stanowi rejon szczególnego zainteresowania Kremla ze względu na to, że chce dzięki niemu odbudować wizerunek imperialnej Rosji. Pomysł ów zakłada wykorzystanie bogatych surowców mineralnych, wytyczenie nowych szlaków morskich czy eksploatację złóż ropy naftowej.

Po latach przygotowań Moskwa wysłała do ONZ wniosek, w którym przekonuje, że ma niezbędne dane ku temu, by udowodnić, że Arktyka powinna być traktowana jako rosyjskie terytorium. Zdaniem Slaytona i Zysk, bardzo trudno przewidzieć, jaka będzie reakcja polityków rosyjskich na odrzucenie tegoż dokumentu. Część roszczeń pokrywa się bowiem z roszczeniami Danii czy Kanady. Cały proces może więc potrwać wiele lat.

Jak zauważają eksperci, dotychczasowe działania Rosji świadczą o tym, że jest ona zainteresowana rozwiązaniem tej kwestii na drodze prawnej, chyba, że przestanie być to w jej interesie. Jest ona jednym z największych beneficjentów systemu UNCLOS, w zakresie wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego. Jak pisze Slayton: „Według rosyjskiego Ministerstwa Zasobów Naturalnych, region może zawierać 5 miliardów ton ekwiwalentu ropy naftowej. Kierownictwo kraju uważa, że ​​rozwój Arktyki może przyczynić się do ożywienia całej gospodarki narodowej”. Jednakże, aby czerpać z tego potężnego potencjału zyski, należy sporo zainwestować. Do tego potrzebna jest także przychylność zachodnich partnerów.

W podsumowaniu Slayton i Zysk podkreślają rolę Stanów Zjednoczonych dla zachowania spokoju i stabilności tego regionu. W ich interesie jest uznanie, że Arktyka stanowi dziś ważne miejsce geostrategiczne – dlatego należy poszukiwać dla niego wspólnych rozwiązań.

Źródło: www.foxnews.com/opinion/2015/08/28/us-must-keep-close-eye-on-russias-plans-for-arctic.html