Christopher Whalen (National Interest): UE - nie wszystko stracone?

Email Drukuj PDF

Christopher Whalen w artykule The Unbearable Logic of the European Union dla portalu nationalinterest.org komentuje problem rozwoju instytucjonalnego i ekonomicznego Unii Europejskiej w kontekście kryzysu greckiego. Okazuje się bowiem, że coraz częściej odpowiedzialnością za obecną sytuację obarcza się nie elity polityczne Aten, ale przede wszystkim pożyczkodawców – bankierów z Frankfurtu.

Ekspert twierdzi, że UE potrzebna jest transformacja w kierunku modelu amerykańskiego, który u zarania był przecież wspólnotą niepodległych państw. Ów proces miałby się opierać na konwergencji systemów podatkowych (przynajmniej państw strefy euro), pociągającej za sobą wspólne rozwiązania dla zjawisk takich jak: inflacja, produktywność, dług publiczny czy wzrost gospodarczy. Oznacza także wsparcie finansowe dla słabiej radzących sobie gospodarek. Do tej pory, zdaniem Whalena, nie znaleziono silnej przesłanki, by rozpocząć działania w tym kierunku.

Z kolei w przypadku kryzysu Grecji autor proponuje, w kontekście stale rosnącego długu publicznego od 2010 roku, by zrezygnować z stawiania jej niespełnialnych warunków, tylko rozważyć proces restrukturyzacji wraz z redukcją zadłużenia. Zaś Międzynarodowy Fundusz Walutowy powinien wziąć na siebie część kosztów związanych z obsługą nowego, niższego długu oraz zapewnić o wsparciu przy procesie redukcji tegoż w przyszłości.

Whalen sugeruje też, by przestać ogniskować uwagę na Grecji czy Wielkiej Brytanii, które „wychodzą” z UE i skupić się na jej reformie wewnętrznej. Jego zdaniem, Niemcy powinny zaproponować wyżej wspomnianą konwergencję fiskalną i monetarną. Te państwa, które nie byłyby w stanie spełniać warunków reformy, powróciłyby do własnych walut, oczywiście posiadając dostęp do wspólnych rynków. To powinno uchronić UE od podobnych problemów w przyszłości.

W podsumowaniu autor zauważa, że choć dziesięć lat temu nikt spośród europejskich polityków nie był w stanie przewidzieć kryzysu greckiego, to paradoksalnie stanowi on szansę ns sukces projektu unii gospodarczej i politycznej w obrębie rdzenia UE.

 

Źródło: www.nationalinterest.org/feature/the-unbearable-logic-the-european-union-13147