Andrew Gawthorpe: Co dalej z Wielką Brytanią?

Email Drukuj PDF

Artykuł Andrew Gawthorpe’a, członka Akademii Obrony Wielkiej Brytanii, pt. How will a Conservative majority government affect Britain's foreign policy, dotyczy między innymi niespodziewanego – zważywszy na sondaże przedwyborcze – poparcia Davida Camerona, jakie uzyskał w majowych wyborach. Autor sądzi, że lider konserwatystów jest może popierany nie dlatego, że gwarantuje harmonię sprawowania władzy, ale z tego powodu, że jego partia mocno sygnalizowała rozwiązanie trzech głównych problemów, z jakimi boryka się obecnie kraj.

Podczas poprzedniego okresu niskich wydatków Wielkiej Brytanii na obronę, kanclerz Niemiec Otto von Bismarck powiedział, że jeśli armia brytyjska przybyłaby do Niemiec, powinno się ją po prostu aresztować. Zdaniem Gawthorpe’a, coraz bardziej ujawnia się brak właściwej zdolności militarnej Wielkiej Brytanii. Na przykład nie ma ona morskich samolotów patrolowych, co jest rażącym przeoczeniem w czasie, gdy rosyjskie okręty podwodne są testowane na zachodnich wodach Europy. Tymczasem w nowej kadencji parlamentu brytyjskiego, wzorem poprzedniej, wydatki na armię będą prawdopodobnie maksymalnie obniżane.

W opinii eksperta, dalsze członkostwo Wielkiej Brytanii w UE będzie możliwe, jeśli zdefiniuje się kwestię polityki brytyjskiej między czasem teraźniejszym a referendum, które jest zaplanowane na 2017 r. Premier zaryzykował swoją karierę, która uzależniona jest od wyniku pertraktacji z UE oraz od głosu Brytyjczyków w tym zakresie.

Pisząc o niebezpieczeństwie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE – nazwanego „Brexit” – Gawthorpe podkreśla, że UE straciłaby jednego z najsilniejszych zwolenników wolnego rynku i mogłaby zacząć gwałtownie zmierzać w nieprzewidywanym kierunku. Podczas przygotowań do referendum, jeśli uda się wynegocjować dobre dla Wielkiej Brytanii warunki pozostania w UE, Cameron może wszakże uzyskać silniejszą pozycję polityczną i korzyści gospodarcze. Faktem jest też, że może przy okazji wyniknąć wiele sporów, szczególnie ważnych dla młodego pokolenia, ale niewykluczone, że pozwoli to przenieść uwagę wyborców na wspólne wyzwania stojące przed Europą.

Dziś przyszłość Szkocji w Wielkiej Brytanii wygląda jeszcze bardziej niepewnie niż przyszłość Wielkiej Brytanii w UE. Zdaniem eksperta, będą potrzebne gruntowne reformy konstytucyjne, ponieważ trzeba zrobić wszystko, aby Szkocja pozostała w państwie brytyjskim. Niepewność generowana przez tę debatę – nie mówiąc już o skutkach każdej faktycznej separacji – będzie kosztowna ekonomicznie, co oznacza mniej środków mogących zostać przeznaczonych np. na obronę.

Podsumowaniem tekstu Gawthorpe’a jest teza, że zmiany wewnętrzne w Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych lat będą duże, ale zarazem konieczne.

 

Źródło: http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/11594131/How-will-a-Conservative-majority-government-affect-Britains-foreign-policy.html