Izba Lordów wytyka błędy w polityce wobec Rosji

Email Drukuj PDF

Komisja Izby Lordów zajmująca się sprawami UE oceniła poczynania Unii i rządu brytyjskiego związane z kryzysem ukraińskim. Zwrócono uwagę na „katastrofalnie błędne odczytanie” przez europejskich dyplomatów stanu stosunków z Rosją. Zbyt długo opierano je na założeniu, iż Rosja zmierza ku temu, aby stać się demokratycznym państwem. I w UE i Wielkiej Brytanii zabrakło analitycznej zdolności do rozpoznania realnego położenia. Rządowi brytyjskiemu wytknięto, że mimo iż był jednym z sygnatariuszy podpisanego w 1994 r. w Budapeszcie międzynarodowego porozumienia gwarantującego terytorialną integralność Ukrainy, to nie jest tak aktywny i widoczny w poszukiwaniu rozwiązania kryzysu, jak mógłby być. Zwrócono uwagę, że brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych nie posiada wystarczającej wiedzy na temat Rosji i sytuacji w regionie i zalecono poprawę tej sytuacji.

Źródło: http://www.telegraph.co.uk/news/politics/liberaldemocrats/11394788/David-Cameron-a-foreign-policy-irrelevance-over-Russia-says-Britains-former-top-commander-in-Nato.html