Heritage Foundation: Sekwestracja – być albo nie być dla USA

Email Drukuj PDF

Eksperci Heritage Foundation ostrzegają, że sekwestracja budżetowa doprowadzi do zmniejszenia siły Stanów Zjednoczonych, które spadną z pozycji światowego lidera i będą musiały zadowolić się rolą lokalnego hegemona.

Automatyczne cięcia w budżecie zbrojeniowym w wysokości 500 miliardów dolarów, które wejdą w życie w wypadku braku kompromisu budżetowego przed rozpoczęciem 2013 roku, doprowadzą do obniżenia wydatków na obronę do poziomu z 1940 roku, czyli roku poprzedzającego atak na Pearl Harbor. Specjaliści HF są przekonani, że jedenaście lat po ataku na World Trade Center porównywanym z tamtym wydarzeniem i w obliczu zagrożenia jego cybernetyczną wersją, Ameryka nie może sobie pozwolić na takie posunięcie.

Impas trwa od lata 2011 roku. Jeżeli nie zostanie przełamany przed Nowym Rokiem, mechanizm uzgodniony w Kongresie sprawi, że zostaną wprowadzone cięcia w wysokości 1,2 biliona dolarów. Z tego 500 mld z nich zostanie wprowadzonych w zbrojeniówce (42,6 procent). Tymczasem redukcje w najbardziej kosztownym dla budżetu sektorze – świadczeniach socjalnych będą stanowić jedynie 14,8 procent całości. Zdaniem specjalistów HF to błąd, ponieważ właśnie ten sektor w największym stopniu napędza wzrost deficytu. A zatem uderzenie w zbrojeniówkę będzie chybione i długofalowo nie przyniesie oczekiwanych skutków. Ponadto, z danych Fundacji wynika, że średnie wydatki na obronę liczone od lat pięćdziesiątych są o około 15 procent niższe, niż średnie wydatki na ten cel w XIX wieku. Co zmieniło się w ciągu ostatnich dwóch wieków? Obecnie budżet jest coraz mocniej obciążany zobowiązaniami socjalnymi. Zdaniem konserwatystów z HF ten trend należy zatrzymać.

W innym wypadku USA stracą pozycję globalnego lidera. Zawdzięczają ją aktywnej polityce zagranicznej po drugiej wojnie światowej, która pozwoliła im zastąpić Wielką Brytanię w roli największej potęgi morskiej na świecie. Było to możliwe dzięki dużym wydatkom na rozbudowę floty. Z tego względu, według przedstawicieli HF, Amerykanie stoją dziś przed fundamentalnym pytaniem o priorytety budżetowe. Analizując ostatnie 30 lat można stwierdzić, że był nim rozwój sektora socjalnego. Wydatki na ten cel stale rosną a od 1976 roku są wyższe od wydatków na obronę i obecnie są ich dwukrotnością (sektor socjalny – 9,7 procent w 2012 roku, odpowiednio budżet zbrojeniowy – 4,5 procent).

Eksperci HF spodziewają się, że sekwestracja połączona z cięciami wprowadzonymi już przez administrację Baracka Obamy (w wysokości 800 mld dolarów) doprowadzi do obniżenia zdolności obronnych USA do poziomu sprzed drugiej wojny światowej. Utrudni to modernizację sił zbrojnych i osłabi kraj w stosunku do rywali geopolitycznych, jak np. Chiny, którzy zamiast ciąć budżet obronny, nieustannie go zwiększają. Sprawi również, że Amerykanie nie będą mogli właściwie odpowiedzieć na nowe zagrożenia asymetryczne a „cybernetyczne Pearl Harbor” będzie scenariuszem tym bardziej prawdopodobnym.

Link: http://www.heritage.org/research/reports/2012/12/sequester-decision-time-global-leader-or-regional-hegemon

Opracował Wojciech Jakóbik