Heritage Foundation: Ariel Cohen o Magnitsky Act

Email Drukuj PDF

Na swoim blogu Ariel Cohen, ekspert ds. rosyjskich Heritage Foundation, analizuje znaczenie tzw. The Magnitsky Act dla przyszłej współpracy amerykańsko-rosyjskiej po wstąpieniu przez Rosję do światowej Organizacji Handlu, które nastąpi w lecie tego roku.

W pierwszej kolejności Cohen pozytywnie ocenia wyłączenie Rosji z tzw. poprawki Jackson-Vanik z 1974 r., która odmawia krajom łamiącym prawa człowieka uzyskania klauzuli o normalnych relacjach handlowych (ang. Permanent Normal Trade Relations - PNTR). Przystąpienie Rosji do WTO, przy równoczesnym braku uchylenia dotychczasowej legislacji negatywnie wpłynęłoby na możliwości i szanse amerykańskich firm chcących inwestować w Rosji. Zmiana prawa pozwala natomiast na korzystanie ze wszystkich koncesji handlowych, które na Rosję nakładają przepisy WTO, co zdaniem Cohen jest korzystne dla amerykańskich firm.

Równocześnie jednak ekspert Heritage Foundation podkreśla znaczenie zastąpienia poprawki Jackson-Vanik nowym prawodawstwem, które skuteczniej chroniłoby przestrzeganie praw człowieka. Jednym z pomysłów jest tzw. The Magnitsky Act (od imienia Siergieja Magnitskiego, rosyjskiego prawnika walczącego z korupcją, który zmarł w więzieniu m.in. wskutek złego traktowania i odmowy opieki lekarskiej), którego celem „nakładanie sankcji na osoby odpowiedzialne za zatrzymanie, nadużycia lub śmierć Siergieja Magnitskiego”. W praktyce The Magnitsky Act dotyczyłby wszystkich osób łamiących prawa człowieka, zarówno w Rosji, jak i na świecie, odmawiając im amerykańskich wiz i dając możliwość zamrożenia ich wszystkich aktywów na terenie USA.

Znosząc przestarzałą i nieefektywną poprawkę Jackson-Vanik i wprowadzając w jej miejsce The Magnitsky Act lub podobne przepisy, Senat upoważniłby rząd USA do podjęcia działań przeciwko osobom łamiącym prawa człowieka, dodatkowo wysyłając światu jasne przesłanie, że USA będą wspierać rządy prawa i wolności w innych krajach. Eksponując znaczenie praw człowieka i zajmując się problemem PNTR, zdaniem Cohena Kongres może zarówno chronić interesy USA na światowym rynku, jak również utrzymać status Ameryki jako narodu, który wierzy w prawa człowieka i czynnie je broni.

Źródło: http://blog.heritage.org/2012/06/13/russia-pntr-and-human-rights/